Nekustamā īpašuma vērtēšana

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĒRTĒŠANA

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” sniedz nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus jau no 1999. gada un specializējas komercobjektu un specializētu īpašumu vērtēšanā. 

Uzņēmuma nekustamā īpašuma vērtētāji: Ivars Strautiņš (LĪVA VSB sertifikāts Nr. 7) un Olga Bužinska (LĪVA VSB sertifikāts Nr.137).

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” specializējas: 

  • Investīciju projektu novērtēšanā;

  • Ieguldīto investīciju novērtēšanā;

  • Specializēto īpašumu (degvielas uzpildes stacijas, termināļi, viesnīcas) novērtēšanā;

  • Derīgo izrakteņu atradņu novērtēšanā.

PIETEIKUMS