Par uzņēmumu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Biznesa konsultantu grupa” dibināta 1998. gada 18. maijā, reģ. Nr. LV 40003394250. No 1999.gada  SIA “Biznesa konsultantu grupa”  ir reģistrēta Eiropas Komisijas DG 1A Centrālajā Konsultantu Reģistrā ar numuru 100057, kas liecina par pakalpojumu kvalitātes atbilstību Eiropas Savienības prasībām.

SIA "Biznesa konsultantu grupa" (turpmāk tekstā - BKG) konsultē uzņēmumus attīstības un izaugsmes procesos. BKG konsultāciju pamatā ir jaunākās vadības teorijas, pārbaudīti praktiskie risinājumi un labākā uzņēmējdarbības prakse.

BKG sniedz individuālus risinājumus katram klientam, ņemot vērā uzņēmuma un nozares specifiku. BKG pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar visaugstākajiem profesionālajiem standartiem un konsultantu ētikas kodeksu. BKG konsultantu kvalifikācija un pieredze, kā arī plašs starptautisko partneru tīkls, ļauj nodrošināt visaugstāko pakalpojumu kvalitātes sniegšanu.

BKG komandā ir speciālisti ar pieredzi uzņēmuma analīzē un vadības sistēmu ieviešanā, stratēģiskā plānošanā un attīstībā, mārketinga stratēģijā, uzņēmuma vizuālās identitātes veidošanā, ES fondu piesaistīšanā, tirdzniecības marku stratēģijas izstrādē un ieviešanā, biznesa vērtēšanā, investīciju projektu izstrādē un analīzē, publisko iepirkumu vadībā. Visiem konsultantiem ir plaša pieredze, kas iegūta, strādājot dažādos starptautiskos un vietējos attīstības projektos.

 BKG vērtības:

  • Konfidencialitāte

Konsultanta darbs klienta uzņēmumā vienmēr ir saistīts ar konfidenciālu informāciju par klienta biznesa stratēģiju, organizāciju, klientiem un attīstības plāniem. Konsultāciju gaitā izstrādātās biznesa pieejas un risinājumi kļūst par klienta intelektuālā kapitāla sastāvdaļu. Mēs garantējam pilnīgu klienta informācijas konfidencialitāti. Tāpēc mēs nepublicējam mūsu klientu vārdus. Konsultāciju saturs un mērķis ir tikai mūsu uzņēmuma un klienta vienošanās objekts.

  • Kompetence

Biznesa vides strauja attīstība pieprasa jaunus vadības risinājumus. Mēs piedāvājam klientiem modernus un radošus risinājumus, kas ir balstīti uz vadības teorijas sasniegumiem un labāko biznesa praksi.

  • Partnerattiecības ar klientiem

Mūsu klientu panākumi ir BKG konsultāciju mērķis.
Strādājot klientu uzņēmumos, mēs veidojam abpusēji izdevīgas attiecības, kas ir ilgtermiņa panākumu pamats.

  • Metodes

Pieaugot informācijas plūsmu intensitātei un paātrinoties dzīves tempam, uzņēmuma vadītājam ir jāizvēlas efektīvākie uzņēmuma attīstības un informācijas iegūšanas veidi.


BKG vadības konsultanti:

- veic uzņēmuma situācijas analīzi un funkciju auditu, konstatējot uzlabojumu jomas;
- izstrādā uzņēmuma attīstības plānu, identificējot nepieciešamās izmaiņas procesos un darbībā;
- nodrošina izmaiņu ieviešanu, organizējot un vadot ieviešanas procesu.