VADĪBAS KONSULTĀCIJAS

SIA „BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” sniedz konsultācijas uzņēmumu attīstības un izaugsmes procesos. 

Uzņēmuma pieeja - individuāli risinājumi katram klientam, ņemot vērā uzņēmuma un nozares specifiku. 

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” konsultācijas aptver sekojošas tēmas: