KUSTAMĀS MANTAS VĒRTĒŠANA

SIA “BIZNESA KONSULTANTU GRUPA” kustamās mantas vērtēšanu veic no 2004. gada. Mūsu uzņēmumā kustamās mantas vērtēšanu veic Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas sertificēts vērtētājs - Guntis Geldners (sertifikāts Nr. 25).

Vērtējamie objekti:

PIETEIKUMS