Licences

BKG licences, sertifikāti


SIA “Biznesa konsultantu grupa” ir LR Izglītības un zinātnes ministrijas piešķirta Izglītības iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 3360800203, izsniegta 24.10.2002.

______________________________________________________________________________

SIA “Biznesa konsultantu grupa” ir Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Kompetences uzraudzības biroja Kompetences sertifikāts Nr. 18 nekustamā īpašuma vērtēšanai, izsniegts 2008. gada 22. oktobrī, derīgs līdz 2018. gada 22. oktobrim.

______________________________________________________________________________

SIA “Biznesa konsultantu grupa” darbiniekiem ir sekojoši Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas izsniegti vērtētāja kvalifikāciju apstiprinoši sertifikāti:

Uzņēmumu darbības (biznesa) un nemateriālo ieguldījumu vērtētāji:

Alina Dūdele - sertifikāts Nr. 6, izsniegts 1997. gada 30. septembrī, derīgs līdz 2017. gada 30. septembrim.

Ivars Strautiņš - sertifikāts Nr. 5, izsniegts 1997. gada 25. jūnijā, derīgs līdz 2015. gada 17. jūnijam.

Nekustamā īpašuma vērtētāji:

Alina Dūdele - sertifikāts Nr. 44, izsniegts 1999. gada 20. aprīlī, derīgs līdz 2018. gada 15. decembrim.

Ivars Strautiņš - sertifikāts Nr. 7, izsniegts 1999. gada 26. janvārī, derīgs līdz 2018. gada 16. maijam.

Olga Bužinska - sertifikāts Nr.137, izniegts 2014. gada 12.decembrī, derīgs līdz 2019. gada 12.decembrim

Guntis Geldners – asistents nekustamā īpašuma vērtēšanā, LĪVA asistenta apliecība Nr.142, izsniegta 2002. gada 3. oktobrī.

Kustamās mantas vērtētāji:

Guntis Geldners – kustamās mantas vērtēšanas eksperta sertifikāts Nr. 25, izsniegts 2004. gada 16. decembrī, derīgs līdz 2016. gada 30.jūnijam.

______________________________________________________________________________

Profesionālās atbildības apdrošināšana

SIA "Biznesa konsultantu grupa" ir apdrošināta ar nekustamā īpašuma vērtēšanu saistīto profesionālo atbildību.

   
ipasumu vertetajs ivars strautins ipasuma vertesana
ivars strautins REV  kompetences sertifikats 
certificate olga buzinska