Veselības aprūpes sistēmu attīstība

SIA „Biznesa konsultantu grupa” kopš 2000. gada konsultē jautājumos, kas ir saistīti ar Latvijas veselības aprūpes sistēmas optimizāciju un atsevišķo veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju attīstību. No 2005. gada SIA „Biznesa konsultantu grupa” kā starptautiska konsorcija dalībnieks Eiropas Savienības komisijas un Eiropas Investīciju bankas finansētajos projektos sniedz konsultācijas trešās pasaules valstīm veselības aprūpes sistēmas attīstības jautājumos.

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” speciālisti sniedz sekojošus pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm:

 • Attīstības stratēģijas un rīcības plāna izstrāde;
 • Nākotnes darbības rādītāju aprēķins un pamatojums ar iepriekšējās darbības statistikas datiem, nākotnes demogrāfiskām prognozēm un spēkā esošiem plānošanas dokumentiem;
 • Attīstības projekta plānoto aktivitāšu izmaksu efektivitātes analīze;
 • Nākotnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās infrastruktūras novērtēšana, pamatojoties uz starptautiskām labākās prakses rekomendācijām;
 • Investīciju projektu izstrāde un analīze;
 • Jaubūvējamo un renovējamo ēku funkcionālā plānošana;
 • Tehniskās specifikācijas izstrāde projektēšanas un/vai būvniecības konkursu organizēšanai;
 • Iepirkumu dokumentu sagatavošana un procedūras vadība projektēšanas un/vai būvniecības konkursos;
 • Veselības aprūpes iestāžu apvienošanas projektu izstrāde un ieviešana;
 • Veselības aprūpes iestāžu pārprofilēšanas projektu izstrāde un ieviešana;
 • Biznesa plānu izstrāde finansējuma piesaistei projektu realizācijai u.c.