Sadarbības partneri vērtēšanā

 

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” vērtējumus, saskaņā ar sadarbības līgumiem, akceptē šādas komercbankas*:

VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum"
AS “SEB Banka”
AS “Citadele banka” (komercobjekti)
AS “Baltic International Bank”
Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle

AS "Latvijas pasta banka"

*Lai arī citas Latvijas komercbankas atpazīst SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” novērtējumus, ieteicams pirms pasūtījuma veikšanas konsultēties ar savu kredītinspektoru.