Vadības konsultācijas

SIA „Biznesa Konsultantu Grupa” (BKG) konsultē uzņēmumus attīstības un izaugsmes procesos. BKG konsultāciju pamatā ir jaunākās vadības teorijas, pārbaudīti praktiskie risinājumi un labākā uzņēmējdarbības prakse.

BKG pieeja ir individuāli risinājumi katram klientam, ņemot vērā uzņēmuma un nozares specifiku. BKG pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar visaugstākajiem profesionālajiem standartiem un konsultantu ētikas kodeksu.

BKG konsultācijas aptver sekojošas tēmas:

  • Uzņēmuma attīstības stratēģijas noteikšana,
  • Uzņēmuma vadības sistēmu attīstība,
  • Attīstības plānu izstrāde un ieviešana,
  • Finansējuma piesaiste uzņēmumu un organizāciju attīstības plānu realizācijai,
  • Uzņēmuma un nekustamā īpašuma novērtēšana,
  • Stratēģisko partneru piesaistīšana,
  • Veselības aprūpes uzņēmumu un sistēmu attīstība u.c.