Uzņēmējdarbības (biznesa) un nemateriālā īpašuma vērtēšana

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” uzņēmējdarbības vērtēšanu veic no 1998. gada un šajā laika posmā mēs esam noteikuši vairāk kā 200 uzņēmumu kapitāla daļu un akciju, kā arī cita veida vērtspapīru un nemateriālo aktīvu (preču zīmju, patentu, licenču) vērtību kredīta garantiju, privatizācijas, finanšu atskaišu, īpašuma pirkšanas un pārdošanas vajadzībām. Mūsu uzņēmumā uzņēmējdarbības vērtēšanu veic LĪVA sertificēti vērtētāji Alina Dūdele (sertifikāts Nr. 6 Uzņēmumu darbības (biznesa) vērtēšanā) un Ivars Strautiņš (sertifikāts Nr. 5 Uzņēmumu darbības (biznesa) vērtēšanā). SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” ir iekļauta LR Uzņēmumu reģistra veidotajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā.

Uzņēmējdarbība un nemateriālais īpašums

  • Uzņēmējdarbība (uzņēmums pie darbības nepārtrauktības principa)
  • Kapitāla daļas un akcijas
  • Uzņēmējdarbība uzņēmuma reorganizācijas, TAP plāna realizācijas vai maksātnespējas gadījumā
  • Prasījuma tiesības
  • Nemateriāla rakstura īpašuma objekti (preču zīmes, patenti, licences u.tml.)