Nekustamā īpašuma vērtēšana

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” sniedz nekustamā īpašuma vērtēšanas pakalpojumus jau no 1999. gada, un šajā laika posmā ir veikti vairāk kā 2000 dažādu nekustamo īpašumu novērtējumi kredīta garantiju, privatizācijas, finanšu atskaišu, īpašuma pirkšanas un pārdošanas vajadzībām. SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” specializējas komercobjektu, specializētu īpašumu (degvielas uzpildes stacijas, termināļi, viesnīcas) un derīgo izrakteņu atradņu vērtēšanā. Mūsu uzņēmumā nekustamo vērtēšanu veic LĪVA sertificēti vērtētāji Alina Dūdele (sertifikāts Nr. 44 Nekustamā īpašuma vērtēšanā) un Ivars Strautiņš (sertifikāts Nr. 7 Nekustamā īpašuma vērtēšanā). SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” ir iekļauta LR Uzņēmumu reģistra veidotajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā. SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” pieredzi nekustamā īpašuma vērtēšanā un tās darbinieku augsto kvalifikāciju apliecina Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas izsniegtais Kompetences sertifikāts Nr.18.

Nekustamais īpašums

  • Zeme
  • Apbūve un zeme
  • Investīciju projektu novērtējums
  • Ieguldīto investīciju novērtējums
  • Specializēti īpašumi (degvielas uzpildes stacijas, termināļi, viesnīcas utt.)
  • Derīgo izrakteņu atradnes u.c.