Kustamās mantas vērtēšana

SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” kustamās mantas vērtēšanu veic no 2004. gada un šajā laika posmā mēs esam veikuši vairāk kā 500 dažāda veida tehnoloģiskā aprīkojuma un iekārtu, transporta līdzekļu, speciālās tehnikas un tehnoloģisko iekārtu kompleksu novērtēšanas pasūtījumus kredīta garantiju, finanšu atskaišu, īpašuma pirkšanas un pārdošanas vajadzībām. Mūsu uzņēmumā kustamās mantas vērtēšanu veic LĪVA sertificēts vērtētājs Guntis Geldners (sertifikāts Nr. 25 kustamās mantas vērtēšanā). SIA “Biznesa Konsultantu Grupa” ir iekļauta LR Uzņēmumu reģistra veidotajā Mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu sarakstā.

Kustamā manta

  • Tehnoloģiskās iekārtas un aprīkojums
  • Transporta līdzekļi, traktortehnika, speciālā tehnika
  • Tehnoloģisko iekārtu kompleksi
  • Krājumi u.c.