Īpašuma vērtēšana

Īpašuma vērtību ir nepieciešams noteikt pirkšanas, pārdošanas, iznomāšanas, pārveidošanas un attīstīšanas gadījumos, kā arī likumdošanā paredzētos gadījumos, piemēram, valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijai. Liela nozīme īpašuma novērtējumiem ir Komerclikumā paredzētās uzņēmējsabiedrību reorganizācijas - apvienošanas, sadalīšanas un pārveidošanas, kā arī jaunu uzņēmumu dibināšanas procesā.


Vērtēšanas procesā noteiktā vērtība atspoguļo konkrēta vērtētāja viedokli par īpašumu, tās precizitāte ir atkarīga no vērtējumu izdarījušās personas iemaņām, izglītības, izmantotā un pieejamā datu un faktu materiāla, spriešanas spējām un objektivitātes.
Tādēļ īpašuma vērtējumu var veikt tikai profesionāls vērtētājs, kuram piemīt attiecīgas speciālas zināšanas un praktiskas iemaņas.


Mūsu valstī vērtētāju tiesības noteikt īpašuma tirgus vērtību apliecina Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas izsniegtie profesionālās kvalifikācijas sertifikāti. Lai gan atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, juridisko personu darbība vērtēšanā netiek licencēta, uzņēmuma pieredzi un tā darbinieku kvalifikāciju apliecina Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas izsniegts Kompetences sertifikāts.