Pakalpojumi

SIA "Biznesa konsultantu grupa" (turpmāk tekstā - BKG) konsultē uzņēmumus attīstības un izaugsmes procesos. BKG konsultāciju pamatā ir jaunākās vadības teorijas, pārbaudīti praktiskie risinājumi un labākā uzņēmējdarbības prakse.

BKG piedāvā individuālus risinājumus katram klientam, ņemot vērā uzņēmuma un nozares specifiku. BKG pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar visaugstākajiem profesionālajiem standartiem un konsultantu ētikas kodeksu. BKG konsultantu kvalifikācija un pieredze, kā arī plašs starptautisko partneru tīkls, ļauj nodrošināt visaugstāko pakalpojumu kvalitātes sniegšanu. 

BKG vadības konsultācijas izmanto uzņēmumi, kuri ir pieņēmuši lēmumu mainīties un ir orientēti uz ilgtermiņa panākumiem.

BKG konsultācijas ietver sekojošas tēmas un virzienus:

  • Attīstības stratēģiju noteikšana,
  • Vadības sistēmu attīstība,
  • Attīstību plānu izstrāde un ieviešana,
  • Finansējuma piesaiste attīstības plānu realizācijai,
  • Uzņēmuma un nekustamā īpašuma novērtēšana,
  • Stratēģisko partneru piesaistīšana,
  • Veselības aprūpes uzņēmuma un sistēmu attīstība u.c.